تنظیم قرارداد

بر تمامی تجار محترم واضح است که هرگونه پروژه بازرگانی بیش از هر چیز نیازمند قراردادی قدرتمند و حافظ منافع طرفین است. همین پله نخست ضامن اجرای صحیح پروژه از لحاظ سلامت کالا ، انجام تعهدات در زمان مقرر و سلامت شرکت فروشنده می باشد. متاسفانه بسیاری از بازرگانان به دلیل عدم آگاهی و عدم رعایت نکات مهم در قرارداد دچار زیان های مالی بعضا هنگفت شده اند.  دلیل عدم توجه به این موضوع معمولا نداشتن دانش فنی و تخصصی برای تنظیم قرارداد های بازرگانی خارجی ، نداشتن افراد دارای صلاحیت برای این کار، اعتماد به شرکت فروشنده و یا هزینه معمولا زیاد وکلا برای تنظیم قراردادهای بازرگانی است.

همچنین آگاهی از قوانین بانکی ، قوانین بیمه ای و قوانین حمل بین المللی بخش جدایی ناپذیر هر معامله بین المللی است.

گروه بازرگانی  تاوا  با بهره گیری ازتیم وکلای آگاه و قدرتمند و با اطلاع کامل از موارد حقوقی و قانونی بین المللی ، آماده همکاری با تمامی تجار برای تنظیم قراردادهای تجاری شما ، با تعرفه های معقول می باشد.