شاید شما نیزدر امور بازرگانی خود به دفعات واژه های مانند CIF,FCA, FOB , CPT و از این قبیل را شنیده باشید. اما به راستی ماهیت این واژه ها چیست و چه کمکی به پیشبرد اهداف شما میکند؟

قطعا از اصول اولیه تجارت خارجی ، آشنایی با قوانین اینکوترمز است. این قوانین که اولین بار در سال 1936 منتشر شد، مجموعه سلسله قوانینی بین المللی است که به منظور شفاف سازی و نظم دهی تجارت کالا و مشخص شدن وظایف و تعدات خریدار و فروشنده تنظیم گردید.

در حقیقت این قوانین نشان دهنده تعهدات حمل کالا، هزینه ها و نقطه انتقال ریسک قانونی از فروشنده به خریدار است.

در این مقاله برآنیم تا با نگاهی تحلیلی به توضیح  این موضوع بپردازیم.