درباره ما

about us1


گروه بازرگانی تاوا یک گروه بازرگانی عمومی می باشد که با حضور مستقیم و قدرتمند در امر  تجارت و در اختیار داشتن نیروی کار متخصص و همچنین سابقه مفید بازرگانی انواع کالا، به طور پیوسته همگام فعالان اقتصادی بوده است .

این گروه با تمرکز جدی روی 6 زمینه تجاری ، با در نظر داشتن خرید و فروش و تحقیق و توسعه همکاری گسترده ای با بازرگانان و تجار ، تولیدکنندگان، شرکت های حمل ، سرمایه گذاران و ترخیص کاران ایجاد کرده است.

طی چند سال اخیر اصلی ترین تلاش این گروه به برقراری ارتباط با اقشار مختلف سهیم در امر تجارت ، بنا به نیاز ها و خواسته های به خصوص آنها بوده ، به این نحو که گروه بازرگانی تاوا با هر کدام از این اقشار شامل : تولیدکننده، مصرف کننده، وارد کننده، صادر کننده، شرکت حمل، ترخیص کار، سرمایه گذار  با توجه به نیازهای خاص آن اقشار همکاری داشته است.

ما چگونه عمل می کنیم؟

 

اغلب درخواست های تجاری وارد شده در سیستم ما در کمتر از یک هفته تعیین تکلیف می شوند. نخستین گام این پروسه طرح مسئله تجاری توسط متقاضیان می باشد. پس از آن با توجه به توع درخواست اشخاص پاسخ گو به متقاضی معرفی شده و در ارتباط تنگاتنگ پروسه را دنبال می نمایند تا درنهایت منجر به ارائه راه حل های صحیح و عملی خواهد شد.

این پروسه را می توان به سه بخش استراتژی ، سازماندهی و ارائه راهکار تقسیم بندی نمود.

استراتژی

سازماندهی

راهکار